WebshopWinkelwagen

Uw winkelwagen is nog leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen, algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van BunnyRock.

BunnyRock
Zandweg 96
3962 EE Wijk bij Duurstede 

Tel +31 (0)6 24848199
mail:info@bunnyrock.nl

KvK: 30270984

1. Algemeen
1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3. Verzendkosten
3-1 Voor verzending van de kleding brengt bunnyRock portokosten in rekening.
3-2 De hoogte van de portokosten bedragen in Nederland, tot 3 kledingstukken, 3,95 euro.
3-3 Afhankelijke van het aantal artikelen/volume verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket. Buiten Nederland gelden andere tarieven. Deze staan vermeld onder verzendkosten.
3-4 Vanaf een bepaalde ordergrootte vervallen de verzendkosten of worden deze verlaagd. Bij bezorging binnen Nederland is vanaf een ordergrootte van 65,- euro verzending gratis.

4. Betaling
4-1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4-2 Elke bestelling wordt (m.u.v. onder rembours) pas geleverd na betaling. U kunt betalen:
4-3 direct en online middels iDEAL.
4-4 middels een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 3 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveren wij de bestelde artikelen voor u. Mochten wij de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.
4-5 onder rembours: indien u hiervan gebruik wilt maken dient u contact op te nemen met ons. Voor een bestelling onder rembours wordt 10,- euro extra in rekening gebracht en wordt alleen naar het adres van de besteller verzonden. U betaalt bij aflevering van het pakket aan een TNT Post beambte.

5. Levering
5-1 Alle artikelen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij TNT post.
5-2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij TNT post binnen 5 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.
5-3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.
5-4 TNT post bezorgen in de regel binnen 2 dagen, mits het afleveradres binnen Nederland is.
5-5 Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk van op de hoogte gebracht. Indien wij uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
5-6 Wij zijn niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door TNT post

6. Retourneren
6-1 BunnyRock doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling gratis retourneren.
6-2 Wij stellen het op prijs indien u hier voorafgaand via e-mail melding van maakt aan ons.
6-3 Na ontvangst van de retourzending zal BunnyRock het betaalde bedrag (inclusief de betaalde kosten van toezending) binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening.
6-4 Als de maat of de kleur van een artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen vindt plaats op basis van gedeelde portokosten.
6-5 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:
·  de kleding voorzien is van een bedrukking
·  de kleding gedragen en/of gewassen is
·  u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
·  u de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

6-6 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal BunnyRock  zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.

7. Aansprakelijkheid
7-1 BunnyRock is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door ons zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7-2 BunnyRock kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
7-3 De positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking op een kledingstuk kan iets afwijken van hoe de bedrukking op de site wordt weergegeven. BunnyRock kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.
7-4De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BunnyRock in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat BunnyRock gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door BunnyRock gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen
BunnyRock streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van BunnyRock, dan wordt BunnyRock daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van BunnyRock. De illustraties zijn eigendom van BunnyRock.

12.De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren.